Med kompisar på Trönninge stranden
13 King Charles och 1 Tibbe